Rovinj uchodzi za najbardziej romantyczne miejsce na Istrii. Pełno tu kolorowych kamienic, kwiatów zdobiących parapety, nad wąskimi uliczkami powiewa suszące się pranie. Odnosi się wrażenie że jest się we Włoszech, architektura typowa dla Wenecji.


Ciasna zabudowa miasta to efekt zakazu, jaki dawniej obowiązywał w Rovinju – choć nie można było stawiać nowych budynków, rozbudowywano już istniejące, dzielono mieszkania na kilka. Niektóre z pomieszczeń mają 20 m2